Tirus

 

Tirus je revoluční IT společnost, která umožňuje jednotlivcům generovat příjmy!
Výdělek můžete vynásobit tisíckrát, když se stanete naším investičním obchodním partnerem.

Nabízíme Vám příležitost vytvořit nový trend a vydělat si příjmy společně s naší aplikací vytvořenou pro profesionální marketingové sítě.

Kdokoli se může stát partnerem společnosti Tirus za pouhých 10 dolarů.

Sdílejte aplikaci Tirus Messenger se svými přáteli a obdržíte 1 z 25 000 akcií společnosti za každých 40 registrací.

Náš velkorysý plán odměňování pomáhá přivádět nové partnery do našeho podnikání.
jednou zakoupený balíček "Easy" za 10 USD Vám může vydělat tisíce dolarů, možností je více, záleží na výběru.
Ambiciozní členové pobírají i několik tisíc USD měsíčně, výplaty jsou okamžité.
Budete schopni vydělat ještě více peněz s balíčky "Medium" a "Hard".

 

Proč mít na zřeteli naši společnost:
Účast na jedinečném odměňovacím plánu s obchodními kroužky.
Získání provizí spuštěním a vývojem mobilního messengeru a získáním určitého procentního podílu z jeho růstu.

Legitimita a transparentnost jako program Office v různých městech
Stimuly a zájezdy do různých zemí pro aktivní partnery
Vzdělávací systém pro každého partnera zdarma.

 

Tirus oficiální video - anglicky s titulky

 

Prezentace projektu - česky

 

Další příležitost - nemovitosti

 

Výdělky lze v Tirusu snadno vybrat
 

Tirus je jedinečný systém, který vytváří příjmy. Připojte se k nám a dosáhněte nové úrovně finanční svobody.

Krom různých dovedností v oblasti PC a internetu, výdělků,převratného Messengeru můžete získat i nemovitost.

 

Registrace je možná pouze s okamžitou platbou Min. 10$ (USD) z peněženky PM, nebo ADVCash.
Neplatící členové nemohou být zaregistrováni!
 

Pokud Vás nabídka zaujala a chcete se připojit k našemu skvělému týmu, který pracuje společně, systematicky, bez stresu, v klidu a pohodě, tak mne kontaktujte.

Kontakty najdete na těchto stránkách, nebo Tady

 

*************


Tirus is a revolutionary IT company that allows individuals to generate income!
You can multiply your income a thousand times once you become our investing business partner.

We offer you an opportunity to create a new trend and earn income together with our application created for professional network marketers.

Anyone can become a Tirus partner by a minimum of 10 dollars.

Share the application with your friends and receive 1 of 25,000 shares of the company for every 40 registrations.

Our generous compensation plan helps to refer new partners in our business.
When you select a package "Easy" and purchase it once for 10 dollars, you can earn thousands of dollars. If you ambitious and pass all 10 rings your income will grow up to a few thousand dollars a month. You will be able to earn more income with packages "Medium" and "Hard".
Why must you consider our company:
Participation in a unique compensation plan with business rings.
Earning commissions by launching and developing a mobile messenger plus receiving a certain percentage from its growth

Legitimacy and transparency, as an Office program in different cities
Incentives and tours to different countries for active partners
Educational system for each partner at no cost.

Tirus is a unique system that generates income. Join us now and reach a new level of financial freedom.

Tirus official video